Tandarts voor orthodontie in Gent

Als tanden naar voor of scheef staan, zet een beugel de tanden weer recht. Ook wanneer er te weinig ruimte is in het gebit of de tanden niet goed passen op elkaar.

In Gent, bieden we orthodontie aan om deze problemen aan te pakken. In een orthodontische behandeling worden de tanden en kiezen gecorrigeerd met behulp van een beugel. Het doel daarvan is om de kaken en tanden mooi in de boog te plaatsen en goed passend op elkaar te zetten. Dat kan met behulp van een vaste beugel (brackets of blokjes) die de tanden zelf rechtzet. Het kan ook met een losse beugel om de groei van de kaken bij te sturen. Ook combinaties zijn mogelijk. Tijdens de behandeling moet de beugel regelmatig worden bijgesteld en aangepast. Na de actieve fase moet het bereikte resultaat zo goed mogelijk vastgehouden worden door een retentiebeugel of nachtbeugel.


By enhancing facial beauty and beautiful smile, people feel good and increase people’s self-confidence. The customer’s satisfaction with the end result of the treatment depends on the orthodontist’s working method. In addition, orthodontic treatment takes about one and a half to two years and during this time, orthodontic wires are in the patient’s mouth.

If not done correctly, it is possible to tear the threads and damage the oral tissues or tear the gums. 

Due to commuting, busy agenda and lack of time, some people look for a good orthodontist in Ghent near them. For example, looking for an orthodontics specialist in Ghent or other areas where they are located.

But since the quality of the orthodontist is directly related to the final quality and outcome of the treatment, it is better not to prioritize the proximity of the place. Although successful orthodontists usually perform their treatment in different offices in different regions.

De eis om een goede tandarts te kiezen 

Since orthodontics is a costly and time consuming process; Obsession to choose is completely natural. During the consultation, a good orthodontist will explain all treatment methods to you, such as orthodontics with metal braces, invisible orthodontics with transparent aligners or colorless ceramic braces.

The type of treatment and cost of each method are different. For example, the costs of invisible orthodontics with transparent aligners are higher than the costs of orthodontics with ordinary metal braces. 

Treatments performed by an orthodontist

In addition to treating irregular teeth and straightening them through orthodontics, an orthodontics specialist corrects the proportions of the upper and lower jaw with the teeth in orthodontic treatments. Someone whose two jaws are out of proportion will have problems with things like talking and chewing food, which can be treated with the help of a good orthodontist.

In short, let’s go to an orthodontic doctor to treat the following cases:

  • Correct irregular teeth and place them in the right and suitable place
  • Correction and treatment of jaw and dental abnormalities in the face
  • Correcting the smile design by arranging the teeth
  • Correction and treatment of malformations and inappropriate jaw-tooth proportions
  • Adjusting and correcting the relationship between teeth and bones of the head and face

A good orthodontist can help you treat the following cases

As mentioned, an orthodontist dentist helps you with the treatment of dental and jaw abnormalities. In this section, we examine some of these anomalies.

Treatment of simple dental problems and abnormalities

An orthodontist helps treat irregularities and crowding of teeth, extra teeth, and crossbite of old teeth. The extra tooth should be removed if determined by an orthodontist. Sometimes there are conditions and it replaces the original tooth.

After examining the patient, the orthodontist can make a decision based on the location of the extra tooth, the condition of the tooth root, the condition of the main teeth next to it, etc.

Treatment of complex dental anomalies

It includes things like misalignment of the midline of the teeth, deep bite, gap between the teeth, overjet, open bite, and missing teeth. The amount of these problems is not the same in patients. This abnormality causes problems such as difficulty breathing, chewing food, speaking and appearance.

The right option for treatment is people who suffer from this condition.

Treatment of problems and abnormalities of the two jaws

The treatment of abnormalities such as jaw abnormality, small or large lower jaw or upper jaw, jaw deformity class 2, jaw deformity class 3. Jaw abnormalities are initially examined and treated by an orthodontist. If the jaw abnormality is severe, surgery is needed for treatment.

Cleft lip and palate treatment or sugar lip treatment

Cleft lip and palate are congenital defects that can be treated and corrected by an orthodontist. The size of the opening is different; And it may be that it connects the nose and upper lip.

Does orthodontics have an age limit?

No; Orthodontics is performed by an orthodontist in different age groups and there is no limit to the acceptance of patients, but the duration of the treatment period will be longer in people who refer to the orthodontist later and at an older age. For orthodontic treatment it is better to go to an orthodontic doctor from the age of 8

Behandelingen

Esthetische tandheelkunde

Het uiterlijk van het gebit wordt verfraaid met tandheelkundige hulpmiddelen. Er wordt gebruik gemaakt van …

Implantaten

implantaten bieden een oplossing zowel bij het ontbreken van Г�Г�n of enkele tanden als bij het ontbreken …

Kinder- tandheelkunde

De behandeling van kinderen is niet altijd even gemakkelijk. Ze kunnen om allerlei redenen angstig zijn zoals de …

Esthetische tandheelkunde

Het uiterlijk van het gebit wordt verfraaid met tandheelkundige hulpmiddelen. Er wordt gebruik gemaakt van …

Implantaten

implantaten bieden een oplossing zowel bij het ontbreken van Г�Г�n of enkele tanden als bij het ontbreken …

Kinder- tandheelkunde

De behandeling van kinderen is niet altijd even gemakkelijk. Ze kunnen om allerlei redenen angstig zijn zoals de …