Betere terugbetaling bij regelmatig tandartsbezoek

Wat houdt het mondzorgtraject in? Het mondzorgtraject houdt in dat de terugbetaling voor de meeste tandzorg beter is voor pati�nten die regelmatig een tandarts bezoeken dan voor degenen die dat niet doen. �Regelmatig� wil zeggen dat de pati�nt het voorgaande kalenderjaar tandzorg kreeg die terugbetaald werd. Op basis van de informatie over terugbetalingen gedurende het voorgaande jaar berekent het ziekenfonds onmiddellijk de terugbetaling waarop de pati�nt recht heeft. Naast tandzorg terugbetaald via het ziekenfonds, komt ook tandzorg vergoed via een specifieke regeling in aanmerking. Bijvoorbeeld: tandzorg verleend in het buitenland tandzorg na een arbeidsongeval. Het ziekenfonds kan de pati�nt dus meer informatie geven over zijn concrete geval. Wie stapt in het mondzorgtraject? Enkel pati�nten die minstens 18 jaar zijn stappen in het mondzorgtraject. Dat gebeurt automatisch. Op welke tandzorg is het mondzorgtraject van toepassing? Het mondzorgtraject is van toepassing op alle tandzorg, met uitzondering van: tandheelkundige raadplegingen preventieve zorg orthodontie. parodontologie tandheelkundige radiografie�n of prestaties die als bijkomend honorarium geattesteerd worden, bij personen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming. Voor elk verstrekking die onder die zorg valt, blijft er ��n persoonlijk aandeel (remgeld), of de pati�nt nu regelmatig een tandarts bezoekt of niet. Die persoonlijke aandelen worden wel afgerond op 0,5 EUR. Goed om weten: De �continuïteitsregel� die sinds lang bestaat en de terugbetaling bij tandsteenreiniging halveert als er gedurende het voorgaande jaar geen terugbetaling voor tandzorg werd geregistreerd, blijft van kracht.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *